GO
Trang chủ
Sản phẩm Thiết bị Phân tích môi trường
Thiết bị quan trắc môi trường
Cung cấp các loại trạm quan trắc môi trường tự động gồm nhiều thông số như: tốc độ gió, hướng gió, độ ẩm, nhiệt độ, độ bức xạ, độ ồn, áp suất, độ bốc hơi nước, độ ẩm đất...

Các loại máy chuyên dụng như: đo điện trường mây giông, đo bức xạ nhiệt mặt trời, quan trắc mặt trời - sun tracker, quang hợp lá và các thiết bị chuyên dụng của ngành khí tượng thủy văn.
Sản phẩm cùng loại