GO
Trang chủ
Sản phẩm Dụng cụ thí nghiệm Dụng cụ thủy tinh
ống nghiệm

Cung cấp các loại ống nghiệm giá cả hợp lý:

Ống nghiệm phi 16 x 160 mm : 2.500 / cái
Ống nghiệm phi 16 x 180 mm: 3.000/cái
Ống nghiệm phi 16 x 120 mm: 2.500/cái

Ống nghiệm phi 18 x180 mm: 3.600/cái
Ống nghiệm phi 18 x160 mm: 3.500/cái
Ống nghiệm phi 18 x120 mm: 3.400/cái

Ống nghiệm phi 12 x180 mm: 3.000/cái
Ống nghiệm phi 12 x160 mm: 3.000/cái
Ống nghệm phi 12 x 120 mm: 2.000/cái

Khả năng giao hàng: 20.000 cái / lần trong vòng 2 tuần

Công ty cung cấp các loại ống thủy tinh, ống nghiệm thủy tinh từ 10cm - 80cm - đến 160cm
Sản phẩm cùng loại