GO
Trang chủ
Sản phẩm Hóa chất Hóa chất công nghiệp
Hóa chất xử lý nước

 

Tên sản phẩm

Xuất xứ

Quy cách

ALUMINIUM  SULFATE

Al2(SO4)·XH 2O

 

50KG/bao

FERROUS SULFATE

FeSO4·7H2O

 

50KG/bao

POLYFERRIC  SULFATE

 

200KG/ bao

POLYALUMINIUM CHLORIDE

 

25KG/ bao

POLYACRYLAMIDE

 

25KG/ bao

POLYACRYLIC ACID

 

200KG/ bao

SODIUM POLYACRY LATEPAAS

 

25KG/ bao

SODIUM GLUCONATE

 

25KG/ bao

1.2.3-BENZOTRIAZOLEBZTC5H5N3

 

25KG/ bao

DICHLOROISOCYANURIC ACID

 

25KG/ bao

DICHLORINATED SODIUM ISOCYANURATE

 

25KG/ bao

HYDROGEN PEROXIDE  H2O2

 

25KG/ bao

MODIFIDE POLYACRYLIC ACID

 

200KG/Phi

G-1

BOILER SCALE INHIBITOR G-1

 

 

25KG/bao

NS-404

BOILER WATER TREATMENT AGENT  NS-404

 

25KG/ bao

HYDRAZINE HYDRATE 

 

200KG/phi

BOILER SCALE AND CORROSION INHIBITOR SYSTEM

 

25KG/ bao

SODIUM CARBONATE  NA2CO3

 

50KG/ bao

SODIUM HYDROXIDE  NAOH

 

25KG/ bao

BLEACHING POWDER

3CACL2·2CAOH)·2H2O

 

25KG/ bao

TRISODIUM  PHOSPHATE  NA3PO4

 

25KG/ bao

SODIUM CHLORIDE  NACL

 

50KG/ bao

ANION  EXCHANGE  RESIN

 

25KG/ bao

CATION  EXCHANGE  RESIN

 

25KG/ bao

FEORIC TRICHLORIDE FECL3

 

50KG/ bao

SULFONATED COAL RSO3H

 

50KG/ baoSản phẩm cùng loại