GO
Trang chủ
Sản phẩm Thiết bị Quang phổ, AAS, UV-VIS, NIR, Sắc kí, HPLC
Quang phổ AAS

benadryl pregnancy sleep

benadryl pregnancy dosage msbicoe.com

buy mirtazapine without prescription

mirtazapine buy online treendsolutions.co.uk

is naltrexone and naloxone the same thing

naloxone versus naltrexone opioid

amlodipin 5 mg

amlodipin birkebjerg.dk

melatonin and weed trip

melatonin weed withdrawal ecblog.azurewebsites.net

drinking on naltrexone

low dose naltrexone and drinking alcohol blog.imam-khomeini.ir
Phương pháp phân tích quang phổ là phương pháp được sử dụng rất phổ biến trong việc phân tích các khoáng vật, nó xem xét màu nào đậm nhất trong vạch quang phổ dể xác định ra thành phần hóa học của khoáng vật đó tạo điều kiện thuận lợi cho việc tinh chế đơn chất từ khoáng vật.

Công ty CP Thiết bị và Hóa chất Hải Long cung cấp các loại máy quang phổ của các hãng Varian, Analytik Jena, PG Instrument, Hunterlab... Các sản phẩm mà công ty cung cấp gồm:
- Quang phổ tử ngoại khả kiến.
- Quang phổ hấp thụ nguyên tử.
- Máy quang phổ so màu.
- Máy quang phổ lăng kính.
- Máy quang phổ quang kế ngọn lửa.
- Máy quang phổ hồng ngoại.
- Máy quang phổ cách tử.Sản phẩm cùng loại