GO
Trang chủ
Sản phẩm Thiết bị Phân tích dầu khí
Thiết bị phân tích Hóa dầu
Công ty CP Thiết bị và Hóa chất Hải Long là nhà phân phối các loại thiết bị ngành hóa dầu của các nhà sản xuất nổi tiếng trên thế giới như Koehler, Lovibond, Metrohm..., ở thị trường Việt Nam.

Máy đo điểm chớp cháy cốc kín

 

Máy đo điểm chớp cháy cốc hở

 

Máy đo độ nhớt tự động

 
Máy rửa nhớt kế và sấy khô

 

Máy đo độ nhớt động học tự động

 

Máy chưng cất

 

Máy đo đọ màu xăng dầu

 

Máy đo màu tự động

 

Máy độ xâm thực

 

Máy đo độ ăn mòn oxy hóa

 

Máy đo điểm đông đặc dầu

 

Máy Salbolt

 

……………….

 


Sản phẩm cùng loại