GO
Trang chủ
Sản phẩm Thiết bị Máy lắc, máy khuấy, bếp cách thủy
Máy khuấy

amlodipin bivirkninger

amlodipin

seroquel avis

seroquel 300

buy abortion pill over the counter

buy abortion pill

bentelan e tachipirina

bentelan

venlafaxine and alcohol use

venlafaxine alcohol blackout

Máy lắc Voltex

Kiểu lắc rung, dùng cho các ống nghiệm có đường kính lên tới 30mm như: ống ly tâm, ống enppendorf
Đường kính lắc: 4,5 mm
Tốc độ lắc tối đa: 28000 vòng/phút.
Kích thước máy: 100 x 70 mm (đường kính x chiều cao)
Trọng lượng máy: 0,55 kg
Điều kiện môi trường làm việc:
    - Nhiệt độ: 5-50oC
    - Độ ẩm: 80%
Nguồn điện sử dụng: 100-240V, 50/60Hz

Máy lắc ngang

Kiểu lắc ngang
Biên độ lắc: 10 mm
Trọng lượng lắc tối đa : 7,5 kg
Khoảng tốc độ lắc : 10-300 vòng/phút.
Hiển thị số tốc độ và thời gian chạy.
Có khả năng hẹn thời gian từ 0 -9 giờ 59 phút hoặc liên tục
Kích thước máy (WxDxH): 360 x 420 x 98 mm
Trọng lượng máy: 8,8 kg
Điều kiện môi trường làm việc:
                       - Nhiệt độ: 5-50oC
                      - Độ ẩm: 80%
Nguồn điện sử dụng: 230V, 50/60Hz

Máy lắc tròn
Kiểu lắc tròn
Biên độ lắc: 10 mm
Trọng lượng lắc tối đa : 7,5 kg
Khoảng tốc độ lắc:10-500 vòng/phút.
Hiển thị số tốc độ và thời gian chạy.
Có khả năng hẹn thời gian từ 0 -9 giờ 59 phút hoặc liên tục
Kích thước máy (WxDxH): 360 x 420 x 98 mm
Trọng lượng máy: 8,8 kg
Điều kiện môi trường làm việc:
Nhiệt độ: 5-50oC
Độ ẩm: 80%
Nguồn điện sử dụng: 230V, 50/60Hz

--------

 

 

Sản phẩm cùng loại