GO
Trang chủ
Sản phẩm Thiết bị Cân phân tích, cân đo độ ẩm
Cân phân tích, cân kỹ thuật - Mỹ

generic for viagra

generic viagra

naltrexone side effects

naltrexone fibromyalgi williamgonzalez.me

Cân phân tích 0,0001g

 Model: PA114

 

Khả năng cân: 110g

Khả năng đọc được: 0,0001g

Cung cấp bao gồm: 

Cân, lồng cân, adapter AC, sách

hướng dẫn sử dụng tiếng Anh,

tiếng Việt

 

 

 

 

 

 

 

Cân phân tích 0,0001g

 Model: PA214

 

Khả năng cân: 210g

Khả năng đọc được: 0,0001g

Cung cấp bao gồm: 

Cân, lồng cân, adapter AC, sách

hướng dẫn sử dụng tiếng Anh,

tiếng Việt

 

Cân phân tích 0,0001g

 Model: PA214C

 

Khả năng cân: 210g

Khả năng đọc được: 0,0001g

Cung cấp bao gồm: 

Cân, lồng cân, adapter AC, sách

hướng dẫn sử dụng tiếng Anh,

tiếng Việt

 

Cân phân tích 0,001g

 Model: PA213

 

Khả năng cân: 210g

Khả năng đọc được: 0,001g

Cung cấp bao gồm: 

Cân, lồng cân, adapter AC, sách

hướng dẫn sử dụng tiếng Anh,

tiếng Việt

 

Cân phân tích 0,001g

 Model: PA213C

 

Khả năng cân: 210g

Khả năng đọc được: 0,001g

Cung cấp bao gồm: 

Cân, lồng cân, adapter AC, sách

hướng dẫn sử dụng tiếng Anh,

tiếng Việt

 

Cân phân tích 0,001g

 Model: PA413

 

Khả năng cân: 410g

Khả năng đọc được: 0,001g

Cung cấp bao gồm: 

Cân, lồng cân, adapter AC, sách

hướng dẫn sử dụng tiếng Anh,

tiếng Việt

 

Cân phân tích 0,001g

 Model: PA413C

 

Khả năng cân: 410g

Khả năng đọc được: 0,001g

Cung cấp bao gồm: 

Cân, lồng cân, adapter AC, sách

hướng dẫn sử dụng tiếng Anh,

tiếng Việt

 

Cân kỹ thuật 0,01g

 Model: PA512

 

Khả năng cân: 510g

Khả năng đọc được: 0,01g

Cung cấp bao gồm:  

Cân,  adapter AC, sách hướng dẫn

sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt

 

Cân kỹ thuật 0,01g

 Model: PA2102

 

Khả năng cân: 2100g

Khả năng đọc được: 0,01g

Cung cấp bao gồm: 

Cân,  adapter AC, sách hướng dẫn

sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt

 

Cân kỹ thuật 0,01g

 Model: PA4102

 

Khả năng cân: 4100g

Khả năng đọc được: 0,001g

Cung cấp bao gồm: 

Cân,  adapter AC, sách hướng dẫn

sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt

 

Cân kỹ thuật điện tử hiện số

Model: SPS202F

 

Khả năng cân: 200g

Khả năng đọc được: 0,01g

Cân cung cấp bao gồm:

Cân, adapter AC, quả cân chuẩn

200g, sách hướng dẫn sử dụng

tiếng Anh, tiếng Việt

 

Cân kỹ thuật điện tử hiện số

Model: SPS402F

 

Khả năng cân: 400g

Khả năng đọc được: 0,01g

Cân cung cấp bao gồm:

Cân, adapter AC, quả cân chuẩn

200g, sách hướng dẫn sử dụng

tiếng Anh, tiếng Việt

 

Cân kỹ thuật điện tử hiện số

Model: SPS602F

 

Khả năng cân: 600g

Khả năng đọc được: 0,01g

Cân cung cấp bao gồm:

Cân, adapter AC, quả cân chuẩn

300g, sách hướng dẫn sử dụng

tiếng Anh, tiếng Việt

 

Cân kỹ thuật điện tử hiện số

Model: SPS601F

 

Khả năng cân: 600g

Khả năng đọc được: 0,1g

Cân cung cấp bao gồm:

Cân, adapter AC, sách hướng dẫn

sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt

 

 

Cân kỹ thuật điện tử hiện số

Model: SPS2001F

 

Khả năng cân: 2000g

Khả năng đọc được: 0,1g

Cân cung cấp bao gồm:

Cân, adapter AC, sách hướng dẫn

sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt

 

Cân kỹ thuật điện tử hiện số

Model: SPS4001F

 

Khả năng cân: 4000g

Khả năng đọc được: 0,1g

Cân cung cấp bao gồm:

Cân, adapter AC, sách hướng dẫn

sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt

 

Cân kỹ thuật điện tử hiện số

Model: SPS6001F

 

Khả năng cân: 6000g

Khả năng đọc được: 0,1g

Cân cung cấp bao gồm:

Cân, adapter AC, sách hướng dẫn

sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt

 

Cân kỹ thuật 10-2

 Model: EP2102C

 

Khả năng cân: 2100g

Khả năng đọc được: 0,01g

Cung cấp bao gồm: 

Cân,  adapter AC, sách hướng dẫn

sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt.

 

 

Cân kỹ thuật 10-2

 Model: EP2102

 

Khả năng cân: 2100g

Khả năng đọc được: 0,01g

Cung cấp bao gồm: 

Cân,  adapter AC, sách hướng dẫn

sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt.

 

Cân  phân tích độ ẩm

Model: MB-45

 

Khả năng cân: 45g

Khả năng đọc được: 0,001%/0,01%

Nguồn đèn Ha lô gen gia nhiệt

Cung cấp bao gồm: 

01 dây nguồn, 01 giá để đĩa cân, 

01 hộp đĩa cân gồm 80 chiếc, 05

mẫu giấy lọc sợi thuỷ tinh (glass

fiber); sách hướng dẫn sử dụng

tiếng Anh, tiếng Việt.

 

Cân phân tích độ ẩm

Model: MB-23

 

Khả năng cân: 110g

Khả năng đọc được: 0,01%/0,1%

Nguồn đèn Ha lô gen gia nhiệt

Cung cấp bao gồm: 

01 dây nguồn, 01 hộp đĩa cân gồm

50 chiếc, 05 mẫu giấy lọc sợi thuỷ

tinh (glass fiber); sách hướng dẫn

sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt.

 

Cân phân tích độ ẩm

Model: MB-25

 

Khả năng cân: 110g

Khả năng đọc được: 0,005g/0,05%

Nguồn đèn Ha lô gen gia nhiệt

Cung cấp bao gồm: 

01 dây nguồn, 01 giá để đĩa cân, 

01 hộp đĩa cân gồm 50 chiếc, 05

mẫu giấy lọc sợi thuỷ tinh (glass

fiber); sách hướng dẫn sử dụng

tiếng Anh, tiếng Việt.

 

 

Sản phẩm cùng loại