GO
Trang chủ
Sản phẩm Thiết bị Cân phân tích, cân đo độ ẩm
Cân phân tích - Nhật

zoloft weed reddit

zoloft and weed smoking website

viagra prodej brno

viagra cena lasertech.com

Các dòng sản phân cân phân tích Shimadzu – Nhật Bản

 

Model

Khả năng cân được

Khả năng đọc được

Kích thước bàn cân (mm)

Hình ảnh cân

Cân phân tích 0,0001g (0,1mg)

AX120

120g

0,1mg

80dia

 

AX200

200g

0,1mg

80dia

 

AY120

120g

0,1mg

80dia

 

AY220

220g

0,1mg

80dia

 

AW120

120g

0,1mg

80dia

 

AW220

220g

0,1mg

80dia

 

AW320

320g

0,1mg

80dia

 

AUW320

320g

0,1mg

80dia

 

AUW220

220g

0,1mg

80dia

 

AUW120

120g

0,1mg

80dia

 

AUX320

320g

0,1mg

80dia

 

AUX220

220g

0,1mg

80dia

 

AUX120

120g

0,1mg

80dia

 

AUY220

220g

0,1mg

80dia

 

AUY120

120g

0,1mg

80dia

 

Cân kỹ thuật để bàn

BL220H

220g

0.001g

100 x 100

 

BL320H

320g

0.001g

100 x 100

 

BL2200H

2200g

0.01g

160 x 124

 

BL3200H

3200g

0.01g

160 x 124

 

BL3200HL

3200g

0.01g

160 x 124

 

BL320S

320g

0.01g

100 x 100

 

BL620S

620g

0.01g

160 x 124

 

BL3200S

3200g

0.1g

160 x 124

 

UX220H

220g

0.001g

108 x 105

 

UX420H

420g

0.001g

108 x 105

 

UX620H

620g

0.001g

108 x 105

 

UX2200H

2200g

0.01g

170 x 180

 

UX4200H

4200g

0.01g

170 x 180

 

UX6200H

6200g

0.01g

170 x 180

 

UX420S

420g

0.01g

108 x 105

 

UX820S

820g

0.01g

108 x 105

 

UX4200S

4200g

0.1g

170 x 180

 

UX8200S

8200g

0.1g

170 x 180

 

 

Sản phẩm cùng loại