GO
Trang chủ
Sản phẩm Thiết bị Cân phân tích, cân đo độ ẩm
Cân phân tích, cân kỹ thuật - Đức

naltrexone alcohol

naltrexone addictive personality redirect

Model

Khả năng cân và khả năng đọc được

Hình ảnh minh họa

CPA225D

0-40g x 0.01mg
40-80 x 0.01mg
80-220g x 0.1mg

 

CPA324S

0-320g x 0.1mg

 

CPA224S

0-220g x 0.1mg

 

CPA124S

0-120g x 0.1mg

 

CPA64

0-64g x 0.1mg

 

CPA423S

0-420g x 0.001g

 

CPA323S

0-320g x 0.001g

 

CPA323S

0-80g x 0.001g
80-160 x 0.002g
160-320g x 0.005g

 

CPA223S

0-150g x 0.001g

 

CPA4202S

0-4200g x 0.01g

 

CPA3202S

0-3200g x 0.01g

 

CPA2202S

0-2200g x 0.01g

 

CPA5201

0-620g x 0.01g

 

TE212

0-210 g x 0.01 g

 

TE612

0-610 g x 0.01 g

 

TE412

0-410 g x 0.01 g

 

TE313S

0-310 g x 0.001 g

 

TE1502S

0-1500 g x 0.01 g

 


Sản phẩm cùng loại