GO
Trang chủ
Sản phẩm Thiết bị phân tích các bon - lưu huỳnh
Máy phân tích C-S bằng lò hồ quang điện

paroxetine 20

paroxetine

narcan vs naltrexone

naloxone compared to naltrexone redirect
Giới thiệu chung:

Máy được cấu tạo gồm hai bộ phận:
1- Bộ phận lò hồ quang điện
2- Bộ phận chuẩn độ tình hàm lượng C-S

Thời gian thực hiện phân tích rất nhanh, khoảng 3-5 phút.
Khi sử dụng phải có một số hóa chất phục vụ quá trình phân tích.

Mục đích máy dùng phân tích hàm lượng C-S trong kim loại, các vật mẫu rắn...
Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thêm chi tiết.
Sản phẩm cùng loại